dısaster recovery

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLER

Oluşabilecek bir felaket (Disaster) durumunda, firmanın en az zararla kurtulması ve sonrasında kritik birimlerin çalışabilir halde tutulması ve kurtarma (Recovery) planlarının hazır bulundurulması iş sürekliliği açısından çok önemlidir. Disaster Recovery, olası bir felaket durumunda firma bilgi işlem altyapısının tamamının veya bir kısmının, farklı bir bölgelerde birebir kopyasının çalışır halde tutulması, otomatik olarak devreye girerek iş akışlarının minimum düzeyde aksaması ya da hiç aksamaması durumudur.

DMS, profesyonel kadrosu ve gerçekleştirdiği birçok proje deneyimi ile risk analizlerini düzgün yaparak olası bir felaket durumunda korunmanızı sağlar. Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulaması, felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek ve çöken sistemlere müdahale süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması, oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek, iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırmak gibi hayati çözümler üretir.