BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜMLERİMİZ

KURUMSAL BİLGİLER GÜVENDE

Kurumlar için hayati öneme sahip olan bilgilerin, günümüzde illegal yollarla elde edilebilmesi, kurumlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.Zararlı bir uygulamanın çalıştığı bilgisayar artık sahibine ait olmaktan çıkmıştır.Gelişen internet ağı ve sistemlerle birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanması, sadece ağ yapısını korunmanın yeterli olmadığı durumlarda; uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.

Kurumlar için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan güvenlik duvarı (Firewall), IDS/IPS gibi ürünlerin dışında; web sitesi güvenliği (Web Application Firewall), e-posta güvenliği (Anti-Spam Gateway) web ve uygulama güvenliği (Web Filter & Application Filter), network erişim kontrolü (NAC), veri kaybı önleme (DLP),bütünleşik güvenlik platformu(SIEM) ve son kullanıcı güvenliği gibi çözümleri de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak düşünmek gerekmektedir. LTS, bilişim güvenliği çözümleriyle kurumsal bilgilerinizi en güçlü şekilde muhafaza etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

GÜVENLİK HİZMETLERİ
 • Güvenlik Duvarı Teknolojileri (Firewall – UTM)

 • IDS/IPS Teknolojileri

 • Web Sunucu Güvenliği  (Web Application Firewall)

 • Elektronik Posta Güvenliği (Anti-Spam Gateway)

 • Erişim Denetimi, Kimlik Belirleme ve İletişim Güvenliği (NAC & 802.1x)

 • Sanal Ağ Çözümleri (VPN)

 • Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)

 • Veri Kaybı Engelleme (DLP)

 • Güvenlik Yönetimi, Kontrolü ve Saldırı Analizi

 • Sunucu ve Son Kullanıcı Güvenliği

 • Kurumsal Bilişim Güvenliği ve Bilinçlendirme Eğitimi

GÜVENLİK ANALİZ HİZMETLERİ

 • Ağ Tasarımının İncelenmesi

 • Ağın Dinlenmesi ve Paketlerin Analiz Edilmesi

 • Erişim Denetimlerinin İncelenmesi

 • Güvenlik Prosedürlerinin İncelenmesi

 • Network Cihazlarının ve Sunucuların incelenmesi

 • Kullanıcı ve Şifre Yönetim Prosedürlerinin Oluşturulması

 • Mevcut Risklerin Giderilmesi için Öneriler

 • Yapısal İyileştirme Önerileri

 • Sistem Güvenliğinin Devamlılığı

 • Sağlamak İçin Öneriler

GÜVENLİK TESTLERİ
 • Sunucuların Dışarıdan Test Edilmesi

 • TCP ve UDP Port Taraması

 • TCP/IP Bazlı Ataklar

 • Sistemlerin Güncel Güvenlik Açıkları için Taranması

 • Şifre Güvenlik Testlerinin Yapılması

 • Buffer Overflow Ataklarına Karşı Sistem Testi

 • SNMP ve Diğer Yönetim Protokol Taraması

 • Sistem Sızma Testi

 • Saldırı Belirleme ve Kesme Prosedürlerinin Testi

 • Onay Dahilinde DOS (Denial of Service) Testleri

 • Web Kodlarının Güvenlik İncelemesi

çözüm ortaklarımız

add